Street: Düvelsbrooker Weg

Düvelsbrooker Weg #148

Baumart: Birke Anzahl: 1 Fällbegründung: Pilzbefall, Keine Bruchsicherheit Durchmesser: 25 Verantwortlichkeit: AGL Status: bereits gefällt ID: AGLKP13

Düvelsbrooker Weg #149

Baumart: Birke Anzahl: 1 Fällbegründung: Pilzbefall, Keine Bruchsicherheit Durchmesser: 70 Verantwortlichkeit: AGL Status: k.A. ID: AGLKP14