Street: Düvelsbrooker Weg

Düvelsbrooker Weg #151

Baumart: Esche Anzahl: 3 Fällbegründung: keine Stand- und Bruchsicherheit Durchmesser: 50 Verantwortlichkeit: AGL Status: k.A. ID: AGLKP30

Düvelsbrooker Weg #152

Baumart: Esche Anzahl: 2 Fällbegründung: keine Stand- und Bruchsicherheit Durchmesser: 80 Verantwortlichkeit: AGL Status: k.A. ID: AGLKP31