Street: Düvelsbrooker Weg

Düvelsbrooker Weg #106

Baumart: Birke Anzahl: 2 Fällbegründung: absterbend Durchmesser: 110 Verantwortlichkeit: AGL ID: AGLHSKP58

Düvelsbrooker Weg #102

Baumart: Ahorn Anzahl: 1 Fällbegründung: absterbend Durchmesser: 65 Verantwortlichkeit: AGL ID: AGLRVKP61

Düvelsbrooker Weg #103

Baumart: Esche Anzahl: 1 Fällbegründung: absterbend Durchmesser: 45 Verantwortlichkeit: AGL ID: AGLHSKP44

Düvelsbrooker Weg #104

Baumart: Esche Anzahl: 1 Fällbegründung: absterbend Durchmesser: 60 Verantwortlichkeit: AGL ID: AGLHSKP45

Düvelsbrooker Weg #105

Baumart: Esche Anzahl: 1 Fällbegründung: absterbend Durchmesser: 90 Verantwortlichkeit: AGL ID: AGLHSKP46

Düvelsbrooker Weg #110

Baumart: Ahorn Anzahl: 1 Fällbegründung: absterbend Durchmesser: 65 Verantwortlichkeit: AGL ID: AGLRVKP61

Düvelsbrooker Weg #111

Baumart: Esche Anzahl: 1 Fällbegründung: absterbend Durchmesser: 45 Verantwortlichkeit: AGL ID: AGLHSKP44

Düvelsbrooker Weg #112

Baumart: Esche Anzahl: 1 Fällbegründung: absterbend Durchmesser: 60 Verantwortlichkeit: AGL ID: AGLHSKP45

Düvelsbrooker Weg #113

Baumart: Esche Anzahl: 1 Fällbegründung: absterbend Durchmesser: 90 Verantwortlichkeit: AGL ID: AGLHSKP46

Düvelsbrooker Weg #114

Baumart: Birke Anzahl: 2 Fällbegründung: absterbend Durchmesser: 110 Verantwortlichkeit: AGL ID: AGLHSKP58