Street: Amselweg

Amselweg #46

Baumart: Erle Anzahl: 1 Fällbegründung: Pilzbefall am Stamm, Phytophthora-Befall, Wipfeldürre Durchmesser: 25 Verantwortlichkeit: AGL Status: k.A. ID: AGLGU85

Amselweg #47

Baumart: Erle Anzahl: 1 Fällbegründung: Pilzbefall am Stamm Durchmesser: 35 Verantwortlichkeit: AGL Status: k.A. ID: AGLGU86